Kurumsal Yazılım

Kurumsal Yazılım

Yazılım, günlük hayatta en fazla duyduğumuz kelimelerden biridir. Bilgisayarla alakalı her noktada, yazılımdan da bahsedilir, çünkü bilgisayarın kendisinin işler olması, her türlü işlemin yapılır hale gelmesi yazılım programlarıyla mümkündür. Şirketlere özel olarak verilen; hem internet hem de firma içi işlemlerin yürütülmesi hizmeti de kurumsal yazılım olarak adlandırılır.

Bilgisayara bütün olarak bakarsak; iki bölümden oluşur. Bunlar, ‘Hardware’ denilen ‘donanım’, ve ‘software’ denilen ‘yazılım’dır. Kasa içerisindeki somut parçalar donanımı oluşturur. Bu parçaların birbirleriyle ilişkilerinin sağlanması, ve komutların uygulanması ise yazılımdır. İşletim sistemleri, ‘Word’ benzeri programlar, ve makine diline çeviri için kullanılan çeviri programları, yazılım programlarına örnektir.

Kurumsal yazılım ise, bir firmanın her türlü aktivitesinin kayıt altına alınabilmesi, gerektiğinde raporlanması, ve ihtiyaç duyulan istatistiksel verilerin saplanması için gerekli programların bütünüdür.Bunun yanı sıra, şirket içerisindeki iletişimi, ve elemanların yazışmalarını sağlayan programlar da buna dahildir.

Kurumsal yazılım, çoğu zaman paket halinde satılan bir programdır. Bahsedilen hizmetler bu programa dahildir, ve servislerin sağlanmasının yanında, bakımı ve sorun çıkması halinde verilecek yardımlar da, danışmanlık hizmeti şeklinde sağlanır.

Kurumsal yazılımın paket olarak satılmasının ve ayrı bir şirket tarafından verilmesinin bir anlamı da; firmaların kendi bünyelerine yük getirmemesidir. Bilgi işlem departmanları tarafından geliştirilmesi ve yürütülmesi zor olan bu yazılımlar için, her elemana ayrı ayrı eğitim vermek, ayrıca bu departmanlar dışında da tüm elemanları bu konuda bilgilendirmek, zaman ve maddiyat bakımından yüktür. Bu nedenle kurumsal yazılım denen bir alan doğmuş, ve bilgi işlem departmanlarından ayrı bir uzmanlık ve servis haline gelmiştir.

 

Tüm sektörler ve şirketler bu hizmeti alır. Ancak bankacılık ve e ticaret sektörleri, kurumsal yazılımdan en çok faydalanan sektörler olarak öne çıkar. Bunun nedeni, bu iki sektörün belki de en fazla müşteriye sahip olan sektörler olmasıdır.

Yetişkin her bireyin banka hesabına sahip olması, aynı zamanda internet kullanıcısı da olması, banka şirketlerinin internet şubeleri de açmalarına neden olmaktadır. Hatta çoğu kişinin, telefon ve tablet bilgisayarları, masaüstü cihazlardan daha sık kullanmaya başladığı da bir gerçektir. Bu nedenle kurumsal yazılım bankalar için bir mecburiyet halini almaktadır. Banka internet şubeleri için en üst önemdeki özellik güvenliktir; dolayısıyla kuruluşların bu alanda kendilerini kanıtlamaları beklenir.

E ticaret ise, dünyada amazon.com, e bay gibi sitelerle yayılan, ama artık ülke içerisinde bile büyük bir pazar haline gelen bir sektördür. Bunun nedeni belki de internet kullanımının alışkanlık haline gelmesi, ekrandan ve masa başından işlerimizi halletmenin cazibesidir. En yakın marketten bile edinilebilecek eşyaların kapımıza kadar gelmesini sağlayan, artık yiyecekten hediyelik eşyaya çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan e-ticaret, kurumsal yazılımdan en çok faydalanan sektörler arasındadır. Müşterilere ulaşmak, reklam ve pazarlama, ödeme gibi tüm hizmetler internet üzerinden sağlandığı için, yazılım altyapısı hayati önemdedir.