Yeşil BT

Green IT (green information technology); yani Yeşil BT (yeşil bilgi teknolojileri) çevresel olarak sürdürülebilir bilişimin bir uygulamasıdır. Yeşil BT, bilgi teknolojileri işlemlerinin çevre üzerindeki negatif etkisini, çevre dostu tutumda tasarım, imalat, bilgisayar işleme-kullanma ve bilgisayarla ilgili ürünler üreterek en aza indirmeyi amaçlar.

Yeşil BT uygulamalarının arkasındaki gerekçe; zararlı madde kullanımının azalması, ürün yaşam ağacı boyunca enerji verimini maximize etmek, güç yönetimi ve kullanılmamış ya da geçerliliği sona ermiş ürünlerin biyo-çözünürlüğünü de kapsamaktadır.

Yeşil BT konsepti, 1992 yılında Amerika Çevre Koruma Ajansı olan Energy Star tarafından lanse edilen, organizasyonların para kazanmasını ve enerji verimliliğini bir üst seviyeye çıkaracak ürün tanımları yaparak sera gazı emisyonunu azalmasını sağlayan gönüllü tüketici ürünleri standardizasyon programı kapsamında ortaya çıkarılmıştır. Yeşil BT’nin diğer bileşenleri ise veri merkezlerinin yeniden tasarımı, yeşil ağ iletişiminin sanallaştırılması ve bulut bilişimdir.

Bilgi teknolojileri, yalnızca bilgisayarlar, laptoplar ve mobil cihazlardan ibaret ilerleyen ekonomik sektör anlamına gelmez. Aynı zamanda yoğun enerji kullanımı olan bir alandır. Sürdürülebilirlik, günümüzde baskın trend bir sektör haline gelmiştir. Sürdürülebilir bilişimi daha verimli uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki gibi birkaç soru sorulabilir?

  • Bir cihaz çevre dostu bir tutumda imal edilebilir mi?
  • Enerji geri dönüştürülerek verimli şekilde yeniden kullanılabilir mi?
  • Uzun bir hayat döngüsüne sahip mi?


Hızla büyüyen sahada; geliştiricileri ilgilendiren bilgilendirmeyi yapma hedefleri neleri içerir?

  • Sürdürülebilirlik : Toplumun ihtyiaçlarını gelecekte zarar vermeden ve doğal kaynakları tüketmeden tespit ederek devam ettirebilmektir. Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uzlaşma sağlayabilmektir.
  • Cradle to Cradle (Beşikten Beşiğe)Tasarım : Geri kazanılabilir ya da tekrar kullanılabilir ürünler tasarlayarak beşikten mezara ürün imalatı döngüsünün bitirilmesidir.
  • Kaynak İndirimi : İsrafın, ürün paterni değişiminin ve aşırı doz tüketimin önüne geçme çalışmalarıdır.
  • İnavosyon : Petrol ya da kimyasal yoğun tarım olması farketmeksizin sağlığa ve çevreye zarar verdiği ispat edilmiş teknolojiye alternatif teknolojiler üretmeyi amaçlar.
  • Uygulanabilirlik : Çevreye yararlı teknolojiler ve ürünler etrafında ekonomik aktiviteler merkezi üretmek, uygulama ve yaratıcılıklarını hızlandırarak uygulama ve çevreyi korumaya dayalı yeni kariyer yaratma yeteneklerini kullanabilme gücünü ifade eder.

Bulut Bilişim ile Enerji Tasarruf Etme

Enerji bulut bilişim üzerinden de tasarrfu edilebilir. İsim vermek gerekirse dış kaynak kullanımı prensibine sahip programlar ve internet üzerinden sunucu hizmeti sağlayan fonksiyonları göstermek uygun olacaktır. Bu aynı zamanda depolama kapasitesini de diğer platformlar ile paylaşmak anlamına gelmektedir. Bu durumda, daha küçük cihazların, bazıları sadece mobil, geniş hacimli veri ile başa çıkma gereksinimi vardır. Yeşil BT ve sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilebilecek pek çok akıllıca fikir sanal alanlara katılımı içermektedir.

Dijital paylaşım enerji tasarrufu için bir diğer yol olabilir. Evde ve ofislerde büyük masaüstü bilgisayarlar yerine laptop kullanmak bu anlamda yapılabilecek en temel davranışlardan biridir. Çünkü; laptop bileşenleri enerjiyi en iyi şekilde kullanmaya odaklı tasarıma sahiptir. Tüm işletmeler teknoloji ürünleri kullanarak çalışmakta; çalışanların gününün çoğu bilgisayarlarının başında geçmektedir. Bu süreçte, pek çok işletme -enerji, kağıt, para ve zaman formunun içinde- kaynak israfı yapmaktadır. Bu durumda yeni ürün ve hizmetlere yatırım yapmak ya da buna yönelik çalışanları işe alıp eğitmek gerekmektedir.

Yeşil Bilgi Teknolojileri aynı zamanda, yeşil bilişim, yeşil teknoloji, çevre dostu bilişim olarak da bilinmektedir.